26 juli 2022

Boliviaanse – Laaglanden

We helpen boeren over te stappen op duurzame boslandbouw (agroforestry). Dit is een alternatief voor traditionele landbouw en veeteelt waarbij veel bos verloren gaat. De boeren […]
26 juli 2022

Spanje – Herstel van Parklandschap

In Andalusië ligt het indrukwekkende Sierra de Maria-Los Velez Natural Park. Aan dit park zijn sinds kort voormalige landbouwgronden toegevoegd. Maar de oorspronkelijke boomsoorten die hier […]
15 februari 2022

Herstel van uniek bos in West-Madagaskar

Madagaskar is één van de landen ter wereld met de meeste endemische plant- en diersoorten. Deze unieke soorten komen alleen voor op het eiland en nergens […]
11 november 2021

Vietnam – Herstel van Duinbos

De kust van Centraal-Vietnam wordt in toenemende mate geteisterd door tropische stormen en tyfoons. De natuurlijke vegetatie in de duinen is nagenoeg verdwenen waardoor de dorpen […]
20 juli 2021

Het Groene Woud – Nieuw Leembos

Stichting ARK Natuurontwikkeling gaat samen met Trees for All de aanleg van nieuwe leembossen in het Groene Woud mogelijk maken. Op voormalig agrarische gronden worden inheemse […]
20 juli 2021

Oeganda – Bosherstel in Kibale National Park

Het Kibale National Park in Oeganda is één van de mooiste regenwouden in Oost-Afrika met een enorme soortenrijkdom. Door ontbossing in het verleden is deze groene […]
21 mei 2021

Nederland – Overijssel

In samenwerking met de Stichting Ijssellandschap wordt er in Overijssel een fijnsparrenbos hersteld. In de afgelopen jaren is de helft van de fijnsparbomen in dit gebied […]
21 december 2020

Ghana – Bongo District

Het eerste grote buitenlandse project dat door Hotels for Trees ondersteund wordt is een herbebossing project langs de oevers van de Yarigatanga Rivier in het Bongo […]
15 april 2019

Nederland – Limburg

Hotels for Trees en Trees for All helpen het Limburgs Landschap om in totaal ruim 30 hectare nieuw bos te realiseren, verdeeld over 26 percelen van […]