Ghana – Bongo District

Het eerste grote buitenlandse project dat door Hotels for Trees ondersteund wordt is een herbebossing project langs de oevers van de Yarigatanga Rivier in het Bongo District in Noord-Ghana. Het mooie aan dit project is dat het in samenwerking met 1600 lokale boeren en dorpen wordt uitgevoerd.

Verwoestijning

Met slechts 70 regendagen in het jaar en een arme bodem ligt verwoestijning op de loer in het Bongo District. Hoewel 90% van de bevolking in het district afhankelijk is van de landbouw, is 60% van het land te zwaar gedegradeerd om voor landbouw te gebruiken. Boeren voelen zich daarom genoodzaakt om steeds verder richting de rivieroevers op te schuiven, waar de grond nog vruchtbaar is. De ontbossing van de rivieroevers heeft erosie tot gevolg, waardoor de rivier en ook het VEA waterreservoir langzaam maar zeker dichtslibben. Met als gevolg dat de irrigatiekanalen ook dichtslibben en de boeren niet meer kunnen irrigeren.

Oeverherstel

Om het tij te keren in het stroomgebied van de Yarigatanga Rivier zet Trees for All zich in voor de aanplant van 220.000 bomen op 50 kilometer rivieroever, de aanleg van 150 hectare agroforestry en het verstevigen van 1250 meter oever van het VEA waterbassin met diepwortelend gras. Dit doen we samen met 20 dorpen die rond de Yarigatanga Rivier liggen. In totaal worden 1.600 lokale boeren getraind in duurzaam landgebruik, zodat het bos zijn ecosysteemdiensten weer kan vervullen. Voorbeelden zijn het filteren en vasthouden van water, het vruchtbaar maken van de bodem, het tegengaan van erosie, het bieden van habitat aan flora en fauna en het voorzien in het levensonderhoud van de lokale bevolking. Zo helpen we met het bestrijden van armoede en zorgen we voor een weerbaar, toekomstbestendig ecosysteem.

Meer informatie over dit project is beschikbaar in een pdf die hier te downloaden is.


Download PDF

.