Nederland – Overijssel

In samenwerking met de Stichting Ijssellandschap wordt er in Overijssel een fijnsparrenbos hersteld. In de afgelopen jaren is de helft van de fijnsparbomen in dit gebied ziek geworden door de letterzetter: een soort schorskever. Door nieuw gemengd bos aan te leggen, wordt het zieke bos omgevormd tot een toekomstbestendig bos dat beter bestand is tegen klimaatverandering en plagen. In het plantseizoen 2021-2022 wordt ruim 10 hectare bos aangeplant op meerdere locaties rondom Deventer.