Oeganda – Bosherstel in Kibale National Park

Het Kibale National Park in Oeganda is één van de mooiste regenwouden in Oost-Afrika met een enorme soortenrijkdom. Door ontbossing in het verleden is deze groene oase niet meer wat het ooit was. In de jaren ’60 na de onafhankelijkheid, kende Oeganda een paar decennia een schrikbewind. Mensen die niet tot de bevoorrechte stammen behoorden, moesten wegvluchten en bescherming zoeken in de bossen en bergen. Om hier te kunnen overleven werden bomen gekapt en akkers en weiden aangelegd in natuurgebieden. In de negentiger jaren veranderde het land weer in een vreedzame democratie. Uganda Wild Life Authority (UWA) is in die tijd gestart met een herbebossingproject. Het doel was om het nationaal park terug te brengen naar zijn originele staat en het ecosysteem te herstellen. Sinds 2018 helpt Trees for All mee met het herstel van Kibale National Park. Dit doen ze samen met Greenchoice, Face the Future en de UWA. Deze laatste partij zorgt ervoor dat het bos ook in de toekomst beschermd blijft. In totaal zijn zo’n 125 dorpelingen betrokken bij het project en zo genereerd het dus ook extra inkomsten voor de lokale bevolking.

Meer informatie over dit project is beschikbaar in een pdf die hier te downloaden is.

Download PDF