Vietnam – Herstel van Duinbos

De kust van Centraal-Vietnam wordt in toenemende mate geteisterd door tropische stormen en tyfoons. De natuurlijke vegetatie in de duinen is nagenoeg verdwenen waardoor de dorpen in het achterland kwetsbaar zijn voor overstromingen. De duinbossen en mangroven die vroeger de dorpen beschermden tegen deze extreme weersomstandigheden, zijn vrijwel volledig verdwenen door grootschalige ontbossing en verkeerd landgebruik.

De lokale bevolking van rijstboeren en vissers wordt daardoor steeds meer blootgesteld aan de gevolgen van klimaatverandering, zoals toenemende overstromingen, tyfoons, langdurige droogte en watervervuiling. De geërodeerde bodem met schaarse vegetatie biedt nauwelijks nog leefruimte voor de lokale flora en fauna. Om deze trend te keren, steunt Hotels for Trees bebossingspartner Trees for All bij het planten van 120.000 inheemse bomen en struiken om de sterk aangetaste kustzone te herstellen en ervoor te zorgen dat het gebied klimaatbestendig wordt en zijn beschermende functie terugkrijgt.